رباتی که برگ‌های کاهو را جدا می‌کند

688

محققین دانشگاه کمبریج اولین ربات جدا کننده برگ‌های کاهو را ساخته‌اند.