گندم کار نصب دوربین ۳۶۰ درجه سراتو سایپا با مانیتور فابریک

125