گرفتن گزارش فرم انسداد دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی و تربیتی

60
sanjeshyar
sanjeshyar 2 دنبال‌ کننده

فیلم آموزشی نحوه گرفتن تحلیل فرم انسداد دفتر نتایج ارزشیابی (دفتر امتحانات) / ویدیو از طرف سایت سنجش یار | راهنمای جامع مدیران و معاونین مدارس کشور sanjesh-yar.ir

sanjeshyar
sanjeshyar 2 دنبال کننده