پیاز سرخ شده کریسپی به روش اصولی و راحت

105

برای سرخ کردن پیاز دچار مشکل می شید؟ پیازها کریسپی نمی شه ؟ این روش را بیننده باش بعد خواهی دید بدون هیچ مشکلی پیازهای کریسپی به راحتی آب خوردن درست می کنید این روش را از مادر بزرگم یاد گرفتم آخه ایشون همیشه پیاز سرخ کرده برای فصل زمستون درست می کردند یادش بخیر... اون زمانها هر فصلی میوه و سبزیجات فصل خودش داشت، نه مثل الان فصل ها بی رنگ شده نمی دونی کدوم سبزی و کدوم میوه مال کدوم فصله ... بیننده ویدئو باشید تا ببینید پیاز کریسپی چطور تهیه می شه