آخرین فرصتِ مادرِ بارداری که همسرش زندانیست و تا تولد نوزادش فقط چند روز مانده

2,445

آخرین فرصتِ مادرِ بارداری که همسرش به جرم مواد مخدر زندانیست اما تا تولد نوزاد بی پناهش هم فقط چند روز دیگر باقیست/حجت اشرف زاده مهمان قسمت بیست و پنجم بگوسیب کمک های نقدی خود را از طریق کارت 6037997926182974 بنام محبوبه اسدی بانک ملی ، می توانید واریز کنید.

ریتم زندگی
ریتم زندگی 9.1 هزار دنبال کننده