فیلم شرلوک1 دوبله فارسی

2,381

این فیلم زیبا در مورد شرلوک هلمز هست ولی نه اون شرلوک هلمزی که همه میشناسیم. در این فیلم شرلوک هلمز عصر جدید رو خواهیم دید ولی به نحوی تازه و وفادار به شرلوک هلمز قدیمی . شرلوک هلمزی که وبسایت دارد. به خبرنگارها اس ام اس می دهد ولی در عین حال خصوصیات اخلاقی شرلوک هلمز را حفظ کرده است و پرونده ها را به همان گونه حل میکند. …