گزارش سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سیستان و بلوچستان

509

گزارش سفر مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سیستان و بلوچستان 12و 13 شهریور 97