قدرت ملکه در انگلیس/ مجلس اعیان انگلیس

351
AZalpha
AZalpha 3 دنبال‌ کننده
351 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

توضیحات بسیار جالب درمورد مجلس اعیان(لردها) انگلیس که به صورت مستقیم در قانون گذاری دخیل هستند بدون اینکه به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشند. این افراد مستقیما توسط ملکه انتخاب میشوند. کسی که ادعا میشود صرفا نقش ظاهری و نمادین دارد...

AZalpha
AZalpha 3 دنبال کننده