پشت صحنه دوبله انیمیشن «فهرست مقدس»

104

پشت صحنه دوبله انیمیشن فاخر «فهرست مقدس»، با گویندگی مرحوم بهرام زند، خسرو خسروشاهی، مریم شیرزاد، چنگیز جلیلوند، تورج مهرزادیان و ...