اقدامات بعد از لیفت صورت

143

برش ها اطراف گوش و پشت گوش زده می شود./ استفاده از گن های مخصوص برای کاهش تورم الزامی است./ بعد از 2 الی 3 هفته کبودی ها از بین می روند./

شورش در شهر آم برات

Am_Berat
343 729.1 هزار بازدید کل

♛ FORTNITE❤ o_o ♛ZEDONE❤

ZEDONE
388 693.6 هزار بازدید کل

ساسان شوو

sasankhadem
160 56.3 هزار بازدید کل