جایزه تهران

57

از عکاسان وعلاقمندان به عکاسی جهت شرکت در مسابقه عکس جشنواره پژوهشی جایزه تهران دعوت میشود . دبیرخانه :تهران -ابتدای خیابان آزادی-جمالزاده جنوبی-خیابان کلهر پلاک42 ساختمان دارالفنون تلفن 66572000 نشانی سایت جشنواره www.tehran-_darolfunun.com

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده