جلسه نهم | آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

2,182

جلسه نهم از مبحث "آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه" | محرم98

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 4.8 هزار دنبال کننده