گزارش جشن نیمه شعبان

182

این کلیپ که توسط دبیرستان دخترانه دوره اول واحد 2 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.