نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد هیوا

74
هیوا
هیوا 26 دنبال‌ کننده

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد پس از محاسبه درصد دروس امتحانی خود می توانند از نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد هیوا استفاده کرده و رتبه تقریبی خود را تخمین بزنند .

هیوا
هیوا 26 دنبال کننده