قسمت دوم مستند سیاسی جمهور

331

دانلود قسمت ۲ مستند سیاسی اجتماعی جمهور؛ این مستند به تاریخچه انتخابات های ریاست جمهوری دوران انقلاب اسلامی از انتخاب بنی صدر تا کنون می پردازد.