بازدید دکتر روحانی از کمپ اسکان اضطراری

387

بازدید دکتر روحانی از کمپ اسکان اضطراری بخشی از سیل‌زدگان استان خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز