تو صاحب خودت هستی

22

همه ی آن ها که دوستشان داری منتظرند تا زندگی را برایت به دیدگاه ترس هایشان تعریف کنند. دنیایی را تعریف کنند که در آن خود هیچ شادکامی ندیده اند...

masterkamel_ir
masterkamel_ir 10 دنبال کننده