لنیارد Petzl ABSORBICA Y/ABSORBICA I

294
کوه ویسی
کوه ویسی 24 دنبال‌ کننده

طراحی شده جهت محافظت مداوم هنگام صعود از تکیه گاه های میانی وسازه ها • جذب انرژی سقوط از طریق شكافته شدن كوک های ویژه‏ • كیف توری زیپ دار جهت محافظت از جاذب انرژی در مقابل سایش یا آسیب و امكان بازبینی منظم ‏وضعیت آن

کوه ویسی
کوه ویسی 24 دنبال کننده