الکامپ۵۳: توهم در افراد به ظاهر دیجیتال مارکت

450

گفتگو‌اختصاصی با آقای اسماعیل نورمحمدی بنیانگذار وبمستر سلام در خصوص دیجیتال مارکت در برنامه الکامپ پلاس