نمایش پر شور پسران طناب زن عصرجدید

2,198

گروهی که به "طناب‌زنی" معنی جدیدی می‌دهند با نمایشی پر شور و حال که بارها همه را به وجد آورد... پسران ایران؛ آخرین اجرای برنامه چهاردهم از دور دوم #عصرجدید

مسابقه عصرجدید
مسابقه عصرجدید 1.4 هزار دنبال کننده