مخالفت گسترده فلسطینی‌ها با کنفرانس بحرین

5
دیدیش؟
دیدیش؟ 1.9 هزاردنبال‌ کننده
دیدیش؟
دیدیش؟ 1.9 هزار دنبال کننده