استاد رائفی پور « برخی ازین آقایون نمیدونند نون دونه ای چنده »

405

سخنرانی دولت جوان و انقلابی - 29 تیر ماه 1398 - تنکابن