گفت و گو با فرزان عاشورزاده

1,907

گفت و گو با فرزان عاشورزاده تکواندوکار وزن 58- کیلوگرم کشورمان پیش از اعزام به مسابقات مرحله اول گرندپریکس 2015 در مسکو.