چند درصد روستاها پیش از انقلاب، آب و برق داشتند؟

496

موشن گرافیک «شاه شاد» *** منبع: ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۷، khanetarrahan.ir

مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8