شعر حمیدرضا برقعی برای امام زمان (عج)

784

سروده امام زمانی حمیدرضا برقعی در مسجد مقدس جمکران - بخشی از مستند فیروزه۳ - تهیه کننده و کارگردان: حسن حبیب زاده.