اصطلاح two wrongs don't make a right

44

یعنی اشتباه دیگری اشتباه تو رو توجیه نمی کنه، جواب بدی رو نباید با بدی داد، خون را با خون نمیشه شست، تکرار یک خطا کار درستی نیست

rainbow 6 ba hossi

hossigame
10 3.6 هزار بازدید کل

Shyn stream

60Shyn09
6 3.1 هزار بازدید کل