حمایت وزیر صمت از تولید کننده ماشین آلات کشاورزی

103
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

تشویق وحمایت وزیر صمت از تولید کننده ماشین آلات کشاورزی با اتکا به توان داخلی در پیرانشهر

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده