هزینه های «فیلشاه» از پول چای و کیک پیکسار هم کمتر بود

5,488

هادی محمدیان و سازندگان فیلشاه در ابتدای راهی هستند که والترالیاس بنیانگذار پیکسار نزدیک به یک قرن پیش ایستاده بود. اما حالا انیماتورهای ایرانی از استعداد و توان خود برای رقابت با کمپانی های بزرگ انیمیشن دنیا میگویند ...

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده