نماهنگ یاد ایام - دوره شهید شهریاری

100

نماهنگ یاد ایام با ترانه آتش به اختیار ،،، دومین دوره آموزشی تشکیلاتی شهید شهریاری ویژه اساتید عضو تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، میزبان دوره دانشکاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، برگزار کننده اداره کل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

VideoFarhang
VideoFarhang 8 دنبال کننده