بین الحرمین شور خاص زوار با سینه زنی اربعین

57

دومین سفر ترکیبی با موتور و دوچرخه و چهارمین سفر با دوچرخه به عراق اربعین حسینی مسیر بین الحرمین کربلای معلی عراق