دوران (قسمت 20) | بررسی انقلاب کره

1,295

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب کره گفتگو می شود