کلیسا کدام خدا را پرستش می کند؟

392
جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزاردنبال‌ کننده

این مستند کوتاه به بررسی نمادهایی می پردازد که امروزه در کلیسا و در پوشش نام مسیحیت مورد استفاده روحانیون رده بالای کلیسای واتیکان قرار می گیرد و با نمادهای ملحدانه آئین های باستانی انطباق دارد چنانکه امتداد پرستش بت ها و خورشید در زیر لوای کلیسا می باشد و این مسأله در پرده غفلت عمومی مسیحیان صورت می گیرد

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده