گزارش نشست خبری سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس

70

گزارش نشست خبری سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی در برنامه در شهر