ماشین پرنده ی عجیب با 18 ملخ

245
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 10.1 هزاردنبال‌ کننده

آیا آینده وسایل پرنده در حال تغییر است؟ قطعاً چنین خواهد بود، کدام آینده را سراغ دارید که دستخوش تغییر نشده باشد؟ آن هم در عصر تکنولوژی دیجیتال! یکی از اتفاقات هیجان انگیز در آینده، تغییر چهره وسایل رفت و آمد است و جالب تر آنکه وسایلی در راهند تا هم پرنده باشند و هم رونده! کوادکوپترها، وسایلی هستند که این روزها، از ادارات پست تا کمپانی های فیلم سازی و اشخاص حقیقی، آنها را به کار می گیرند. اما درست است که آنها معمولا چهار ملخ دارند و عمودی از زمین برمی خیزند، ولی کوچک تر از آنند که بتوان

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 10.1 هزار دنبال کننده