دولت به انجمن ها اعتماد نماید

99
chilanonline
chilanonline 0 دنبال‌ کننده

محمد کشانی، مدیرعامل فولاد خوزستان در گفت و گو با چیلان گفت: دولت در تصمیم گیری ها به انجمن ها و تشکل ها اعتماد نماید.

chilanonline
chilanonline 0 دنبال کننده