شاهکار معماری قرون وسطی در پیزا ایتالیا

265

شهر پیزا یکی از شهرهای پر گردشگر اروپاست. برج کج پیزا یکی از معروفترین مکان هایی است که در آن واقع شده است.

سه سوت سفر
سه سوت سفر 13 دنبال کننده