شبیه‌سازی شکل‌گیری ماده تاریک اطراف کهکشان راه شیری

109
اسپاش
اسپاش 31 دنبال‌ کننده
اسپاش
اسپاش 31 دنبال کننده