بی صدا | برداشتی هنری از تدبر در سوره مبارکه عصر

2,170
تدبر در قرآن
تدبر در قرآن 61 دنبال‌ کننده

مؤسسه تدبر در کلام وحی | تدبر در قرآن | استاد علی صبوحی طسوجی