کارگزاری مبین سرمایه ## ده دقیقه تکنیکال _ قسمت 374

2,120

آموزش تحلیل تکنیکال: امواج الیوت (قسمت بیست و پنجم) *** مدرس: مهندس احسان کامیابی شامل: * فاز اصلاحی-مسطح ها