پول‌های سرگردان چگونه بازار را به هم می‌ریزد؟

62

مدتی است سرمایه‌های سرگردان با تغییر چهره از شبه‌پول به پول در اقتصاد نمود یافته و باعث شده با سرازیر شدن این پول به بازار‌های مختلف، اوضاع بازار به هم بریزد و بر رشد نرخ تورم دامن زده شود.