کارتون انیمیشن باب اسفنجی شلوار بلند

1,083

باب با تعویض شلوارش ظاهری بهتر به خود میگیرد و مغرورانه از رستوران آقای خرچنگ استعفا میدهد ولی …