وقتـی اریآنآ گرانـده فن هآش رو غافـل گیر میکـنه!®

1,067
〔. .SSaRRa. .〕نت ندارم!
〔. .SSaRRa. .〕نت ندارم! 2.1 هزار دنبال‌ کننده

خـوش اومـدی به دنـیآی رنـگآرنـگ ویـدیوهآ^^اگـه دنـبآل کآنـآلی هستـی که هـمه نوع ویـدیویـی توش بآشـه..بآیـد بهـت بگـم که اینـجآ هـمون جآییـه که دنـبآلش بـودی√ویـدیوهآ مـتنآسـب بآ هر سلیقـه ایـه♤اگـر ویـدیوی مورد نـظرت نـبود=درخـوآسـت بـده¡!♧..هـمه روزه کـلی ویـدیو از نـوع:اسلآیـم☆اسکوییـشی☆کیـپآپ☆مـوزیـک☆چآلـش هآ☆و. . .آپـلود مـیشه≈بـه پآس هـمکآری شـمآ بآ مـآ تآ بـه اینـجآ=کـپی تـمآمـی ویـدیوهآ" آزآده "♢و درخـوآست هر نـوع ویـدیویـی پذیـرفته مـیشه|..بآتـشکر از هـمگـی شـمآ♡مـدیر کآنـآل=..«SaЯaw»..

Ariana grand

Ariana grand

5 ماه پیش
عالی
〔. .SSaRRa. .〕نت ندارم!
〔. .SSaRRa. .〕نت ندارم! مرســـے،متـشکر❤
.

.

5 ماه پیش
اجازه میدی کپی کنم خواهش میکنممممم