جلسه سوم فیلم 5ضمن خدمت آشنایی با علوم دفاع مقدس

209
ضمن خدمت
ضمن خدمت 13 دنبال‌ کننده

جلسه سوم فیلم 5ضمن خدمت آشنایی با علوم دفاع مقدس

ضمن خدمت
ضمن خدمت 13 دنبال کننده
آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی