زخمی کردن 59 زن با درفش

7,792

اول آبان امسال بود که ضارب زنان و دختران تهرانی که با شیئی نوک نیز و درفش مانند پایین تنه آنها را مجروح می کرد دستگیر شد. او فردی میانسال (حدودا 42 ساله) است که پیش از این نیز دو سابقه کیفری داشته و به اتهام شرب خمر و آزار و اذیت زنان دستگیر شده و به زندان رفته است

ویدئو گردی
ویدئو گردی 11.6 هزار دنبال کننده