Philosophers Behavind Badly فیلسوفان بدکردار

81

کتاب فیلسوفان بدکردار به تناقضات حرف تا عمل هشت فیلسوف اروپایی می پردازد

filimo
ژن خوک
%87
داستان دو زندانی به نام های عماد گربه و آقا رضا است. آقا رضا از طرف روزبه، یکی از آقازاده ها در مقابل گرفتن مبلغی کلان مامور می شود تا عماد را از زندان فراری دهد. روزبه می خواهد سر عماد را که حاصل ازدواج صیغه ای پدرش است زیر آب کند تا ارث پدر به او نرسد...