شرکت دوباره جاماندگان ثبت نام کنکور ۹۹

42
هیوا
هیوا 26 دنبال‌ کننده

سازمان سنجش برای آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام و تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری موفق به تکمیل فرم ثبت نام نشده اند مهلتی مجدد تحت عنوان فرصت مجدد ثبت نام کنکور ۹۹ قرار می دهد .

هیوا
هیوا 26 دنبال کننده