بازدید از غرفه و تجهیزات شرکت CISCO در نمایشگاه GITEX 2019

49

شرکت CISCO شناخته شده ترین شرکت تجهیزات در ایران و سطح جهان است. بسیاری از تجهیزات این شرکت در تمام شبکه ها به کار گرفته می شود. گروه ارسالی آی تی باز در نمایشگاه GITEX 2019 دبی به غرفه این شرکت معروف رفتند و از آن برای ما گزارش ارسال کرده اند.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…