پنجمین دوره مسابقه عکاسی آندری استنین در مسكو

248

شب دهم سپتامبر در قلب مسکو در ساختمان موزه تاریخ روسیه مراسم اهدای جوایز به بهترین عکاسان جوان پنجمین دوره مسابقه بین المللی عکاسی خبری اندری استنین برگزار شد. امسال در مسابقه استینین رکورد تعداد شرکت کننده از تمام قاره های جهان رقم خورد. حدود 6000 اثر از 80 کشور جهان به این مسابقه ارائه شده است.

Sputniknews
Sputniknews 247 دنبال کننده