پاس گل دیدنی جهانبخش در اولین بازی برایتون

812

علیرضا جهانبخش در دیدار دوستانه امروز برایتون مقابل لیفرینگ پاس گل زیبایی را برای هم‌تیمی خود ارسال کرد.