پیام اضطراری - فصل ۱۸ قسمت ۴

2,416

مرز هوایی مرگبار یک هواپیمای تجاری در یک منطقه جنگی در شرق اوکراین سقوط می کند. شواهد نشان می دهند که موشکی به هواپیما برخورد کرده است.در میان حدس و گمان ها در رسانه ها و در مقابله با فضای جنگ، محققان مصمم به پیدا کردن حقیقت برای خانواده های ۲۹۸قربانی هستند، اما هر بار با مشکلات سیاسی مواجه می شوند.

سعید
سعید 104 دنبال کننده